"Soha nem leszel boldog..."
Sra.Mercè haldoklik,miután Enric mindent elmondott neki Eulàlia-ról.Hosszas  vivódás  után megengedi Lalinak,hogy bemenjen hozzá. Eulàlia bejön.Sra.Mercè szeme csukva van,de amikor Eu megfogja a kezét,kinyitja a szemét.
Sra.Mercè:Kislányom!
Eulàlia(lágyan):Ne eröltesse meg magát!
M.(szemrehányóan):Enric elmondta.
Eu.(bünbánóan):Tudom.
M.:Te tettél mindent!
Eu.:Igen.
M.:Miért?
Eu.(hevesen):Meg akartam védeni a fiamat.Titokban kellett tartani,hogy Mateu meg én vagyunk a szülei.Ami Fèlixet illeti ... azt is Eduardért tettem.Meg akarta ölni.Megtudtam.Vissza akartam tartani,de nem sikerült.Volt nála egy pisztoly és... elveszettem a fejem.
M.:És Mateu?
Eu.:Azt akarta,hogy együtt kövessük el az öngyilkosságot,de...nem volt bátorságom.
M.(fájdalmas arccal):Megbocsáthatatlan bünök!
Eulàlia szomorúan bólögat
M.:Mindenki azt hiszi,hogy Mateu tehet róla.Hogy ö tette...Egyedül...És muszáj,hogy továbbra is azt higyjék!Ö már halott...és ö is bünös...(egyre izgatottabban)Próbáld elérni,hogy Enric senkinek ne mondja el!
Eu.:Megpróbálom!Megpróbálom.
M.(nagyon izgatottan és parancsolóan):Hallgatnod kell!Senki nem tudhatja meg...hogy te vagy az anyja ... Eduardnak!Senki nem tudhatja meg,hogy megölted Fèlixet!
Eu.(csititva):Nyugodjon meg!Nyugodjon meg anyám!
M.(ereje végén van,de hangja továbbra is parancsoló): Érted? Soha!.... (szomorúan) Soha nem leszel boldog!...Ezek a bünök a halálodig elkisérnek majd!(Lali halkan sir)  De ez nem szabad,hogy kihasson a családunkra!Érted,kislányom?
Eu.(szomorúan bólint):Igen.Igen,anyám,értem.
M.:Istenem!Miben hibáztam!Te az én lányom vagy!Én tettelek... ilyenné!!!
Eu.(hogy megnyugtassa anyját):Nem,anyám.(szomorúan)Maga erröl nem tehet.(esedezve) Bocsásson meg!Szeretnék bocsánatot kérni!Legutóbb,amikor beszéltünk,sok ostobaságot mondtam,bocsásson meg!Muszáj,hogy megértse!(kétségbeesetten) Elveszettem a fejem!
(szeretettel és félénken,mint egy kislány)
Maga...maga tudja,hogy szeretem,igaz?
M.(sirva):Szörnyteg vagy,de talán a magam módján én is az voltam.De nagyon szeretlek,kislányom...
Eulàlia megkönnyebbülten sir