K é p e k
Javer
Barabás Kis(s) Zoltán a Nyomorultak Javer-jeként.Telitalálat volt ez a szerep!