Eduard Montsolís
Mateu és Eulàlia közös gyermeke és Raimon veje.Az ö származása  a  Montsolísok nagy  titka. Az emberek azonban úgy tudják,hogy Mateu és Àngels Estivill fia,akit Tomàs és Assumpcio fogadott örökbe.A teljes igazságot mindössze 8 ember tudja a szülökön kivül.ill.Raimon tudja,hogy Eu az anyja (ezért próbálja Eduardot lebeszélni arról,hogy megmondja Lalinak,hogy szereti) de fogalma sincs ki az apa("...én azt hittem...hogy Eduardnak nincs apja...").Ezért is kell meghalni annyi embernek:meg kell örizni a titkot.
Eduardot a Montsolísok mindig szégyellték,Mateu csak a végrendeletében ismerte el,Sra.Mercè pedig a halálos ágyán kérte,hogy vegye fel a Montsolís nevet(addig Estivill volt).
Mateuval a kapcsolata mindig is ambivalens volt.Szinte mindig veszekedtek,de azért szerették egymást.Eduard egyszer még a tüzböl is kimentette.Furcsa,de Mateu 5 gyermeke közül ö hasonlit rá a legjobban,örökölte töle a föld szeretetét és Mateu is öt szerette a legjobban,annak ellenére,hogy soha nem mondta neki,hiszen élete nagy szerelmétöl született.
Eduard kisgyermekkora óta unokatestvérét,Abrilt szerette,akit késöbb feleségül is vesz és születik egy gyermekük:Roger.
Gyermekkori barátsága Fèlixszel rivalizálásba csap át,amikor Amadeu megérkezik, olyannyira,hogy Fèlix megpróbálja megölni.
Mateu végrendeletének felolvasása után szembekerül Sílviával és Amadeuval,de még Sra.Mercèvel is,mert Mateu részvényeket hagy rá.Egy idöben Fèlix megölésével  is gyanúsják,de sikerül tisztáznia magát a vádak alól.Eulàliával való kapcsolata egyre mélyül,föleg Roger születése(Eu segitett a szülésnél),és betegsége után(Eu mentette meg az életét).Eulàlia mindig mellette áll,állandóan védelmezi("...annyira kedves vagy Eulàlia,megszerettelek...").
Eduard Abril halála után teljesen összeomlik és Isabel Pomer (felesége gyikosa) hatása alá kerül,olyannyira,hogy feleségül akarja venni,amikor az azt hazudja,hogy gyereket vár töle.A házasságtól végül Eulàlia menti meg..És Eulàliának köszönhetö az is,hogy Assumpcio  halálakor nem omlik össze.
Eduard azonban félreérti a sok törödést és szeretetet ill. Eulàlia szemét  (a fantasztikus Emma Vilarasau!) és beleszeret anyjába("...olyan érzéseket keltettél bennem,amiket már rég halottnak hittem..."),ezzel - képletesen szólva - aláirta anyja halálos itéletét.
Az igazság az,hogy Eulàlia  nélkül Eduard nagyon gyenge,nehéz elképzelni,hogy a halála után tud boldogulni.
Sajnos édesanyjától haraggál válik el,mert nem érti,hogy elmegy.Azt hiszi azért megy el,mert megharagudott rá a vallomása miatt("...nem bocsátottál meg!Életem végéig a szememre fogod vetni!...").Búcsúzóul Mateu elküldi neki a Blood Kapitányt,benne egy régi képet Mateuról és Eulàliáról.Eduard ekkor értette meg,hogy nem látja viszont azt a nöt akit a legjobban szeretett a világon.